Już od stycznia 2018 roku każda osoba prowadząca działalność gospodarczą objęta zostanie nowym obowiązkiem podatkowym polegającym na konieczności przekazywania w formie elektronicznej do US pliku zawierającego całą ewidencję VAT. Oznacza to, że każdy kto prowadzi nawet najmniejszą działalność będzie musiał przesłać skarbówce szczegółowe informacje dotyczące transakcji zawartych w danym miesiącu.


Pliki będą musiały być przygotowane w formacie XML i opatrzone przez składającego elektronicznym podpisem w formie certyfikowanego podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
W przypadku, gdy płatnik spóźni się lub nie złoży takiego pliku w terminie grożą mu dokładnie takie same sankcje i kary jak za nie złożenie deklaracji VAT w terminie.
To duże utrudnienie zwłaszcza dla tych, którzy prowadzą swoją księgowość w formie papierowej lub ich program nie obsługuje JPK (jednolity plik kontrolny). Najłatwiejsze rozwiązanie to przekazanie swojej księgowości biurom księgowym jednak wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Drugim rozwiązaniem jest zakup oprogramowania księgowego, które obsługuje JPK. Tak czy inaczej wiąże się to z poniesieniem kosztów, jednak kary grożące za opóźnienia lub nie złożenie takiego pliku są większym zagrożeniem.

 

I to nie koniec zmian dla małych przedsiębiorców, od lipca bowiem jeśli zażąda sobie tego Urząd Skarbowy, istniał będzie obowiązek przesłania w formie elektronicznej całej ewidencji VAT oraz pełnych zapisów ewidencji księgowej (ksiąg rachunkowych) jak również wyciągów bankowych.