Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT od lipca wejdzie w życie mechanizm podzielonej płatności podatku VAT tzw. mechanizmu split payment.


Polska będzie jednym z pierwszych państw na świecie, który wprowadzi ten mechanizm do swojego systemu podatkowego.
Każdy przedsiębiorca otrzyma powiadomienie z banku o założeniu osobnego konta do wpłat na podatek VAT. Co prawda prowadzenie takiego konta będzie bezpłatne jednak nie można mieć pewności czy banki po prostu nie podwyższą opłat bankowych na podstawowych kontach firmowych tak aby zminimalizować straty związane z prowadzeniem darmowych kont VAT.

 

I tak każdy przedsiębiorca będzie musiał podzielić płatności wobec innego przedsiębiorcy na dwie tj.: cenę netto i podatek VAT. Obie kwoty będzie musiał przelać na dwa osobne konta sprzedającemu.
I najważniejsze: przedsiębiorca nie będzie mógł swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na koncie obsługującym VAT. Zasadniczo, środki te będzie można wykorzystać jedynie w celu płatności podatku VAT, zarówno wobec urzędu skarbowego, jak i wobec kontrahentów.


Jedyne co uspokaja to to, że mechanizm ten będzie dobrowolny w stosunku do nabywcy. Jeśli kupujący wyrazi chęć skorzystania z mechanizmu split payment, to sprzedawca nie będzie miał wyboru.
Należy przypuszczać iż w przyszłości mechanizm ten stanie się obowiązującym dla wszystkich przedsiębiorców.