W ramach ustawy o wprowadzeniu uproszczeń dla przedsiębiorców przewidziane jest zniesienie zakazu zaliczania w koszty wynagrodzeń wypłacanych członkom rodziny.


Do tej pory przepisy nie pozwalały na wliczanie w koszty działalności firmy wynagrodzenia wypłacanego członkom rodziny, jednak przedsiębiorca musiał odprowadzać od ich wynagrodzeń składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń. Ta kuriozalna sytuacja wreszcie się zmienia, dzięki nowej ustawie.


Każdy przedsiębiorca zatrudniający członków rodziny uzyska możliwość zaliczenia w koszty nie tylko składek ZUS zapłaconych za te osoby, ale również pełnych kwot wydatkowanych na wynagrodzenia dla członków najbliższej rodziny. Będzie to dotyczyło wszelkich form zatrudnienia tj. zarówno umów o pracę jak i umów o dzieło czy też umów zlecenie.