Mikrofirmy często są zarejestrowane w mieszkaniach właścicieli, często też biura tych firm to właśnie ich prywatne mieszkania czy domy.
Do tej pory nie było dokładnej interpretacji dotyczącej zaliczania do kosztów opłat związanych z użytkowaniem budynku na cele prowadzenia działalności.

Stanowisko ministerstwa jest w tej sprawie jednoznaczne: można zaliczyć do kosztów firmy wydatki związane z mieszkaniem nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie wydzielił on osobnego pomieszczenia na działalność gospodarczą. Możliwość uznania takich wydatków za koszty firmowe nie jest bowiem uzależniona od wyodrębnienia całego pomieszczenia na cele biurowe.
I tak w koszty będzie można zaliczyć wydatki proporcjonalnie do wykorzystywanej powierzchni na cele gospodarcze. Przykładowo, jeżeli do celów działalności gospodarczej wykorzystujemy 20% powierzchni mieszkania, to do kosztów uzyskania przychodów mamy prawo zaliczyć 20% wydatków ponoszonych na jego utrzymanie.

Ważna jest również informacja iż osoby, które nie posiadają wydzielonej powierzchni do prowadzenia działalności nie są zobligowane do płacenia wyższego podatku od nieruchomości (często kilkukrotnie wyższego).