W 2019 roku wzrośnie składka na ubezpieczenie zdrowotne.


Według opublikowanego niedawno raportu GUSu, przeciętne miesięczne wynagrodzenie przedsiębiorstw wynosi 5071,14zł, włącznie z zyskami za osttani kwartał minionego roku. Składka do ZUSu wyliczana jest na podstawie właśnie tej kwoty. Jej podstawa stanowi 75% jej wartości, czyli po szybkim wyliczeniu jest to 3803,56zł. Natomiast składka zdrowotna wynosi 9% z tej podstawy, a więc 342,32zł. Taka właśnie składka będzie obowiązywać w 2019 roku. Stanowi to wzrost o 7% względem roku ubiegłego.


Przypomnijmy, że w 2019 poza składką zdrowotną, rosną też wszystkie pozostałe składki wchodzące w skład ZUSu. Oznacza to wzrost o 88,27zł względem roku poprzedniego. Całkowity koszt składek ZUSu w 2019 roku wyniesie 1316,97zł. Największy wzrost w stosunku do 2018 roku zanotuje składka emerytalna. Za nią zapłacimy 558,08 zł, a więc o 37,72 zł więcej niż rok temu.
W przypadku osób, które prowadzą swoją działalność nie dlużej niż 2 lata, wysokość składek uzależniona będzie od minimalngo wynagrodzenia za płacę, które w tym roku wynosi 2250zł brutto. Podstawę wymiaru składek dla tych przedsiębiorców będzie stanowić 30% tej kwoty, czyli 675 zł.