Już od września 2019 roku zacznie obowiązywać tzw. Biała lista podatników VAT. Znajdą się na niej numery rachunków bankowych przedsiębiorców, a także statusy podatnika VAT.
Od tego momentu każda wpłata na rachunek inny niż ten widniejący na owej liście będzie sankcjonowana. Jest to projekt wprowadzony przez szefa KAS i jest to elektroniczny wykaz przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT, bądź zostali wykreśleni z rejestru przez naczelnika urzędu skarbowego. Potencjalni kontrahenci zobowiązani będą do przesyłania należności tylko na rachunek widniejący na Białej liście. W przeciwnym razie wpłata taka będzie sankcjonowana: kwoty większe od 15 tysięcy złotych nie będą mogły być rozliczone w kosztach przychodu. Ważne jest zatem, by od września bieżącego roku uważnie sprawdzać czy rachunek bankowy na jaki przelewamy pieniądze znajduje się na Białej liście.
Biała lista będzie zawierać nie tylko rachunek bankowy podatnika VAT, ale także numer PESEL, REGON, nazwę firmy (lub imie i nazwisko), numer KRS, a także szereg innych ważnych danych podatnika. Istotne jest to, że na Białej liście znajdą się tylko dane podatnika z ostatnich 5 lat, starsze będą usuwane. Lista ta zacznie obowiązywać od 1 września 2019 roku.

 

Wykaz ma być udostępniony:
w biuletynie publicznym Ministerstwa Finansów,
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.