Nadchodzą zmiany w ustawie o VAT. Firmy zyskają możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach.


Od 1 września 2019 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy w ustawie o VAT. Najbardziej znaczącą zmianą jest stworzenie jednej bazy danych, pozwalającej przedsiębiorcom weryfikację swoich kontrahentów. Dostęp do niej będzie bezpłatny, a umieszczone w niej będą numery rachunków rozliczeniowych. Aktualizacja bazy ma następować raz na dobę w każdy dzień roboczy. Według założeń ma to uszczelnić system podatków od towaru oraz usług. Nowe przepisy zakładają również, że wykaz dostępny na stronie będzie zawierał nazwę firmy, adres działalności, NIP, REGON, daty rejestracji oraz odmowy rejestracji, bądź też wykreślenia z rejestru, wykazy rachunków bankowych oraz datę przywrócenia jako podatnika VAT.


Ważną informacją jest również to, że od 1 września 2019 przychody z przelewów, które trafiły na konto inne niż podane w wykazie, nie będą mogły być odliczone od kosztów uzyskania przychodu.