Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada nowelizację kodeksu karnego. Już niedługo przestępstwa podatkowe nie przedawnią się wraz z podatkiem.
Przygotowany projekt ustaw wprowadza szereg zmian w kodeksie karnym odnoszących się do przestępstw podatkowych. Ostatnie takie zmiany zaszły w nim aż 10 lat temu i według Ministerstwa Finansów nie pasują już do dzisiejszych realiów.


Projekt ten zakłada wzrost maksymalnej kary łącznej z 15 do 20 lat więzienia, a dla przedsiębiorcy, któremu udowodni się oszustwa, grozi zakaz prowadzenia własnej działalności przez 15 lat. Dodatkowo najniższa grzywna wzrasta z 10 stawek dziennych do 20, najwyższa pozostaje jednak bez zmian i wciąż jest to 720 stawek.


Nowością jest także to, iż mandaty za wykroczenia skarbowe mogą nakładać bezpośrednio urzędnicy. Ma to za zadanie przyspieszyć proces wymierzania kary i odciążyć sądy. Maksymalna wysokość takiego mandatu wzrasta niemal trzykrotnie w porównaniu do obecnej kwoty, bo po nowelizacji ma wynieść 11 250 złotych.


Istotną kwestią jest także fakt, że przestępstwa skarbowe nie przedawnią się wraz z przedawnieniem samego zobowiązania podatkowego, czyli obecnie po upływie pięciu lat. Po zmianach okres ten wyniesie 10 lat. Czas jaki musiałby upłynąć do przedawnienia wykroczenia skarbowego został wydłużony z roku do dwóch lat. Wszystkie te zabiegi mają zniechęcić potencjalnych oszustów i chronić interesy budżetu państwa.