W 2019 roku osoby, które chcą rozliczyć podatek od towarów i usług, nie muszą informować już o korzyściach w VAT, akcyzie i cle.

W bieżącym roku istnieje możliwość rozliczenia podatku od towarów i usług według zasad krajowych, a nie procedury MOSS. Od teraz nie pociąga to za sobą konieczności informowania o takim fakcie szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ministerstwo Finansów oświadczyło, że chodzi przede wszystkim o obowiązek informowania o schematach podatkowych, ulgach, optymalizacjach i innych legalnych preferencjach podatkowych. Przy schematach krajowych wciąż ważne jest, czy przychody, koszty bądź aktywa podatnika przekroczyły rocznie 10 milionów euro, lub też wartość preferencji przekracza 2,5 mln. Przy rozwiązaniach transgranicznych nie ma to znaczenia. Jeśli natomiast chodzi o MOSS, to od 1 stycznia tego roku istnieje możliwość odstąpienia od tej procedury i rozliczenie transakcji na zasadach krajowych.