Od 1 stycznia 2020 roku w życie wejdzie nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Najważniejszym jej elementem będzie wyłączenie dodatku stażowego z podstawy wymiaru wynagrodzenia. Jej celem jest zapewnienie bardziej klarownego kształtu wynagrodzenia minimalnego jakie pracownik otrzymuje za wykonywaną pracę. Dzięki tej nowelizacji sposób wynagradzania takich osób, zarabiających najniższą stawkę, będzie bardziej sprawiedliwy. Obecnie bowiem do tej stawki wliczane są różne składniki, w tym właśnie dodatek stażowy, wraz z wynagrodzeniem zasadniczym. Obecny rok będzie zatem ostatnim, w którym dodatek stażowy będzie wliczany do wynagrodzenia minimalnego. Warto wspomnieć, że dodatek ten nie jest powszechny. Zdarza się, że pracownik posiadający dłuższy staż pracy może mieć niższe wynagrodzenie niż osoba nowo zatrudniona, z niższym stażem pracy. Dotyczy to sytuacji, gdy wynagrodzenie zasadnicze osób bez odpowiedniego stażu pracy kształtowane jest na poziomie minimalnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę, i co roku się zwiększa.
Od przyszłego roku system ten ma się stać bardziej sprawiedliwy na osób z dłuższym stażem pracy. Za nowelizacją ustawy opowiedziało się 420 posłów.