Zwolnienie młodych osób do 26 roku życia z obowiązku PIT nie oznacza, że taki pracownik otrzyma pełną pensję brutto. Zgodnie z przepisami regulującymi zwolnienie z PITu, osoby takie wciąż muszą odprowadzać składki do ZUSu. Przypomnijmy, że suma 50 procent kosztów uzyskania przychodu w roku podatkowym nie może przekroczyć 85 528 złotych w roku podatkowym. W roku obecnym próg ten jest niższy i wynosi 35 636 zł, a wysokość tej ulgi nie zależy od ilości zawartych umów. Warto dodać jednak, że osoby uczące się są zwolnione z opłat ZUSu, jeśli pracują na umowie zleceniu. Teraz dodatkowo zwalniane są z obowiązku PITu. Wszystko to ma umożliwić młodym ludziom łatwiejszy start w dorosłe życie i samodzielne utrzymanie.