Nawiążemy współpracę z autorami szkoleń na korzystnych warunkach.

Portal Net-Trener wraz z platformą e-learningową szkolenia-internetowe.pl pełni rolę informacyjno-edukacyjną.
Głównym celem naszej platformy jest świadczenie usług w zakresie szkoleń online, które umożliwiają dokształcanie osób, które chciałby podnieść swoje kwalifikacje, bądź uzupełnić swoją wiedzę, dlatego też główny nacisk kładziemy na to aby publikowane na naszym portalu szkolenia spełniały właśnie takie założenia.
Oferujemy współpracę osobom, które są autorami szkoleń i kursów.
Nie kupujemy szkoleń. Jeśli masz swoje gotowe kursy, które chciałbyś sprzedawać nasza platforma właśnie to umożliwia.
współpraca z nami wygląda następująco:
•    podpisujemy umowę o współpracy na czas nieokreślony – jednak w każdym momencie każda ze stron może się z niej wycofać
•    autorzy szkoleń są ich właścicielami - prawa autorskie nie przechodzą na nas
•    piszący szkolenie lub kurs przygotowuje go wg naszych wskazówek
- należy przygotować opis szkolenia, czego dotyczy, do kogo jest skierowane, ilu godzinom lekcyjnym odpowiada, podać orientacyjny koszt
- szkolenie należy podzielić na moduły
- na koniec każdego modułu należy przygotować do 5-ciu pytań sprawdzających w formie quizu
- szkolenie przygotowane powinno być w formacie word - w tym też zdjęcia
•    wprowadzeniem szkolenia do systemu zajmują się nasi pracownicy
•    od każdego sprzedanego przez platformę net-trener szkolenia - autor otrzymuje 40 % od wartości netto
•    okres rozliczeniowy to 3 miesiące
- po tym okresie autor otrzymuje zestawienie sprzedanych szkoleń
•     autor może w każdej chwili wycofać swoje szkolenia, tak samo administrator portalu
•    koszty związane z promocją i poprawnym działaniem technicznym portalu ponosi właściciel portalu.
•    autor szkoleń nie ponosi żadnych kosztów związanych z publikacją szkoleń w żadnym okresie współpracy
Jesteśmy elastyczni i w przypadku podjęcia współpracy z nami w każdym momencie możemy uzgodnić warunki współpracy indywidualnie.
Zapraszamy do współpracy.
Jeśli jesteś zainteresowany/a skontaktuj się nami mailem i podaj nam:
- zakres i tematykę szkoleń, które chciałbyś umieścić na naszej platformie
- swój numer telefonu, oddzwonimy możliwie najszybciej