CV to skrót od łacińskich słów Curriculum Vitae i  oznacza zwięzłe przedstawienie informacji dotyczącej danej osoby.
Dobrze przygotowane CV pozytywnie Cię wyróżni, pozwoli przyciągnąć uwagę pracodawcy oraz umożliwi prezentację własnej osoby na rozmowie rekrutacyjnej. Dlatego warto poświęcić czas na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, które zwiększą szansę na zdobycie wymarzonej pracy.
Poprawnie napisane CV powinno być połączeniem przejrzystego układu graficznego oraz  zwięzłej i zrozumiałej treści, z zachowaniem pewnych obowiązujących zasad.

Przygotowując CV należy pamiętać o podstawowych kwestiach:
1.    Wygląd – informacje zawarte w CV powinny się zmieścić na 1-2 stronach, ale zależy to od  wcześniejszych doświadczeń zawodowych danego kandydata. Dlatego CV osoby, która ma wieloletnie doświadczenie może mieć nawet kilka stron, chociaż w tym przypadku należy starannie wyróżnić informacje kluczowe. Można stosować pogrubienia lub podkreślenia, aby tam skierować uwagę rekrutera.

2.    Treść –należy posługiwać się językiem prostym, zrozumiałym, zwięzłym i  na temat Stosujemy standardową , czarną czcionkę na białym tle. Można dodać drobne elementy graficzne, aby wyróżnić nasze CV, ale z zachowaniem umiaru. Grafika nie powinna odwracać uwagi od treści merytorycznej. Dokument zapisujemy w formacie pdf zwłaszcza jeżeli dodawaliśmy elementy graficzne i chcemy mieć pewność, że nasz życiorys będzie wyglądał tak samo na wszystkich komputerach. Inne preferowane formaty to doc., jpg.

3.    Układ –jakie informacje powinno zawierać CV:

  • Dane osobowe ( imię i nazwisko, data urodzenia lub wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail)
  • Wykształcenie ( informacje podajemy w taki sposób, że najbardziej aktualne dane znajdują się  na samym początku.  Zaznaczmy daty rozpoczęcia i zakończenia studiów/szkół , podając  miesiąc i rok. Wymieniamy nazwę uczelni /szkoły, kierunek, specjalność oraz tytuł pracy magisterskiej jeżeli wiąże się ze stanowiskiem na które aplikujemy)
  • Doświadczenie zawodowe( informacje podajemy w taki sam sposób jak przy wykształceniu, czyli na początku ostatnia praca, na końcu –pierwsza.  Zaznaczmy daty rozpoczęcia i zakończenia pracy , podając miesiąc i rok. Wymieniamy nazwę firmy oraz stanowiska pracy a także umieszczamy opis najważniejszych obowiązków. Najważniejsze zadania wykonywane na danym stanowisku pracy można umieścić w punktach, aby zapewnić czytelną i przejrzystą formę. Warto zaakcentować zwłaszcza te zadania, które są adekwatne do stanowiska na które aplikujemy. Warto również pokazać  cele, które osiągnęliśmy w trakcie wykonywanej pracy oraz sukcesy zawodowe.  Możemy wyróżnić nasze CV od innych i przyciągnąć uwagę pracodawcy warto na samej górze życiorysu napisać krótkie podsumowanie zawodowedotyczące osiągnięć oraz kluczowych  kompetencji i umiejętności. Podsumowanie takie nie powinno się składać z więcej niż trzech zdań i może wyglądać następująco: Specjalista ds. zakupów i logistyki  z 10-letnim doświadczeniem popartym sukcesami  zawodowymi. Sprawnie pozyskuje nowych dostawców, skutecznie negocjuje warunki handlowe, uzyskując redukcję kosztów zakupu o 10% w ciągu ostatnich 12-miesięcy. Skuteczny partner w budowaniu relacji biznesowych na rynku międzynarodowym.
  • Znajomość języków obcych (w tym punkcie należy wymienić języki obce, którymi się posługujesz wraz z informacją na jakim poziomie oceniasz ich znajomość. Jeżeli posiadasz certyfikaty , które potwierdzają znajomość języków  warto je wpisać podając nazwę certyfikatu, datę jego uzyskania oraz prze kogo został wydany)
  • Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (w tym miejscu możemy wymienić dodatkowe informacje dotyczące np. szkoleń -podając nazwę szkolenia, organizatora oraz datę uczestnictwa. Wymieniamy posiadane uprawnienia oraz certyfikaty – jakie i kiedy zostały otrzymane. Podkreślamy znajomość programów komputerowych, systemów zarządzania itp. )
  • Informacje dodatkowe ( rubryka to nie jest obowiązkowa, ale warto ją wypełnić  podając swoje zainteresowania zwłaszcza te, które mogą być przydatne na stanowisku o które się ubiegasz)
  • Nakońcu CV należy zawrzeć adnotację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, np. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r (Dz. U. Nr 133, poz. 883)".

 

Jak przygotować LM

List motywacyjny jest uzupełnieniem CV i wyraża motywację kandydata do podjęcia pracy w określonej  firmie i opisuje jego kluczowe kompetencje  do wykonywania zadań na danym stanowisku. Obydwa dokumenty aplikacyjne powinny mieć taką samą formę( wybierz jeden rodzaj czcionki, stosuj te same kolory i odstępy, aby dokumenty tworzyły spójną całość). Treść listu powinna się zmieścić na stronie A4.
List motywacyjny przygotowujemy  wtedy, gdy w ofercie pracodawca zaznaczył, że oczekuje od kandydata takiego dokumentu, w przeciwnym razie możemy poprzestać  na przesłaniu CV.

Przed napisaniem listu motywacyjnego należy dobrze przeczytać ofertę pracy i wymogi, które są niezbędne, aby ubiegać się o stanowisko. Następnie zastanów się co z Twojego dotychczasowego doświadczenia zawodowego będzie przydatne w tej pracy oraz jakie umiejętności i kompetencje będziesz mógł wykorzystać na danym stanowisku. Warto zadać sobie pytanie dlaczego staram się o pracę na konkretnym stanowiskuoraz dlaczego pracodawca powinien zatrudnić właśnie mnie?

Czym się należy kierować przygotowując list motywacyjny?
Najważniejsze zasady to:
1.    Personalizacja listu -podajemy nazwę firmy, wskazujemy np. dział w którym staramy się o pracę itp. Kontakt do adresata dokumentów aplikacyjnych zwykle jest dołączony do oferty pracy. Dane te umieszczamy w prawym górnym rogu listu motywacyjnego. Z lewej strony dokumentu podaje swoje dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres, telefon oraz e-mail.

2.    Wskazanie źródła informacji o ofercie pracy - należy poinformować z jakiego źródła dowiedziałeś się o ofercie np. strona internetowa, ogłoszenie w gazecie itp. Podajemy również numer referencyjny danego ogłoszenia jeżeli był on zamieszczony.

3.    Wyjaśnij dlaczego aplikujesz  do danej firmy i na wskazane stanowisko- jest to główna część listu motywacyjnego, w której  należy przedstawić argumentację, dlaczego starasz się o pracę w tej firmie.

4.    Wyjaśnij dlaczego Ty jesteś najlepszym kandydatem na dane stanowisko – wykaż, że Twoje doświadczenie zawodowe będzie przydatne w nowym miejscu pracy. Podaj przykłady konkretnych sytuacji lub zadań w których wykorzystywałeś kompetencje kluczowe na stanowisku o które się ubiegasz. Podaj powody dla których warto Cię zatrudnić i jakie korzyści odniesie z tego firma.

5.    Zakończenie listu - w podsumowaniu wyrażamy nadzieję na możliwość spotkania z potencjalnym pracodawcą i zaprezentowanie swojej osoby podczas rozmowy rekrutacyjnej.