Awans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowegoto to zaktualizowane szkolenie, które rozpoczyna cykl szkoleń dla pracowników oświaty.

Szkolenie uwzględnia zmiany w przepisach z 2018 roku. Dodatkowo uwzględnia przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.

 

 

Opis: Podstawa prawna uzyskania awansu nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego; informacje na temat, co w szczególności powinien robić nauczyciel stażysta w okresie odbywania stażu; zadania dyrektora szkoły i opiekuna stażu;  jakie są wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego; dokumentacja; egzamin przed komisją egzaminacyjną.

 

Wkrótce ukaże się również zaktualizowane szkolenie pt.: "Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na mianowanego"

 

Zapraszamy