Tematyka:

Podstawa prawna uzyskania awansu nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego; informacje na temat, co w szczególności powinien robić nauczyciel kontraktowy w okresie odbywania stażu; zadania dyrektora szkoły i opiekuna stażu;  jakie są wymagania niezbędne  do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego; dokumentacja; egzamin przed komisją egzaminacyjną.
 

Kurs odpowiada 40 godzinom szkoleniowym.
Uczestnik kursu uzyskuje szeroką wiedzę na temat awansu nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.

Kursant po ukończeniu szkolenia:
- zna podstawę prawną uzyskania awansu nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego;
- wie, co w szczególności powinien robić nauczyciel kontraktowego w okresie odbywania stażu;
- zna zadania dyrektora szkoły wobec nauczyciela odbywającego staż;
- zna zadania nauczyciela będącego opiekunem stażu;
- zna wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego;
- wie, jak wygląda dokumentacja dołączona do wniosku o awans na nauczyciela mianowanego;
- wie, jak wygląda egzamin przed komisją kwalifikacyjną
- zna przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej


Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do: nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego; nauczycieli będących opiekunami stażu na nauczyciela mianowanego; dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Kurs odpowiada 40 godzinom szkoleniowym.

Cena: 98 zł

Aby przejść do platformy szkoleniowej kliknij niebieski baner po prawej stronie ekranu.