Tematyka:

Po zmianach z września 2018 roku!

Podstawa prawna uzyskania awansu nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego; informacje na temat, co w szczególności powinien robić nauczyciel stażysta w okresie odbywania stażu; zadania dyrektora szkoły i opiekuna stażu;  jakie są wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego; dokumentacja; rozmowa przed komisją kwalifikacyjną.

 

Uczestnik kursu uzyskuje szeroką wiedzę na temat awansu nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego.
Kursant po ukończeniu szkolenia:
- zna podstawę prawną uzyskania awansu nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego;
- wie, co w szczególności powinien robić nauczyciel stażysta w okresie odbywania stażu;
- zna zadania dyrektora szkoły wobec nauczyciela odbywającego staż;
- zna zadania nauczyciela będącego opiekunem stażu;
- zna wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego;
- wie, jak wygląda dokumentacja dołączona do wniosku o awans na nauczyciela kontraktowego ;
- wie, jak wygląda rozmowa przed komisją kwalifikacyjną;
- zna przykładowe pytania na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do: nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela kontraktowego; nauczycieli będących opiekunami stażu na nauczyciela kontraktowego; dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

 

Kurs odpowiada 30 godzinom szkoleniowym.

 

Cena: 150 zł

Aby przejść do platformy szkoleniowej kliknij niebieski baner po prawej stronie ekranu.