Tematyka:
Sposoby powadzenia postępowań administracyjnych
Zgodność dokumentacji z wymogami dyrektyw unijnych

Szkolenie ma na celu przedstawienie sposobów regulowania systemu ocen oddziaływania na środowisko oraz ich praktyczne zastosowanie

 

Grupa docelowa:
Osoby przygotowujące się do pracy na stanowiskach związanych z ochroną środowiska.


Cena szkolenia:

180 zł

 

Aby przejść do platformy szkoleniowej kliknij niebieski baner po prawej stronie ekranu.