Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy w dziedzinie poszczególnych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, rozwiązań hybrydowych. Przedstawienie stanu prawnego i faktycznego stosowania OZE w Polsce.

 

Po zakończeniu udział w szkoleniu uczestnicy:
- będą potrafić wymienić różnice pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami w zakresie OZE oraz wskazać na rodzaje/typy urządzeń w ramach poszczególnych rozwiązań;
- będą świadomi korzyści i wad wprowadzenia danego rozwiązania bądź połączenia kilku rozwiązań w swoim przedsiębiorstwie;
- nabędą wiedzę w temacie rozwiązań prawnych, tzw. "trójpak energetyczny" ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o OZE

 

Kurs odpowiada 15 tradycyjnym godzinom lekcyjnym.

 

Cena Kursu: 59 zł

Aby przejść do platformy szkoleniowej kliknij niebieski baner po prawej stronie ekranu, lub kliknij tutaj